ЗДДФЛ. Отписване на земя, притежавана от другия съпруг, заприходена от земеделски стопанин, прилагащ чл. 29а от ЗДДФЛ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.