Корекция на ДК и данъчни облекчения по ЗДДФЛ

Третиране по реда на ЗДДФЛ, ЗДДС и КСО на доходи от продажби на физическо лице чрез куриерски фирми
Казус. Физическо лице закупува хранителни добавки от страни в ЕС по Интернет. Същите заплаща по банков път. Продава хранителните добавки на физически лица чрез куриерски фирми, като получава заплащането с наложен платеж. Тази дейност извършва изцяло като физическо лице, без регистрация на дейността си като самоосигуряващо се лице.
 
Месец септември (11. 09. 2017 г.) получава писмо от НАП с указание да декларира доходите си за 2016 г. в 14 - дневен срок.
 
Въпросите са:
  1. Кое приложение следва да попълни в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ? (Може да докаже приходите и разходите на база извършените разплащания.)
  2. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС при оборот над 20000 лв. за извършените ВОП?
  3. Ще дължи ли осигуровки като самоосигуряващо се лице?
 
Отговор: Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева, Димитър Бойчев
КСО. Осигуряване на собственик на ЕООД за дейността му като физическо лице, извършващо продажби чрез Интернет
КСО. Въпрос. В моя случай лицето, което продава чрез Интернет и няма регистрация по Търговския закон (ТЗ), е самоосигуряващо се лице, тъй като е собственик на капитала и управител в ЕООД и полага там личен труд, т.е. има регистрация като самоосигуряващо се лице като собственик на ЕООД. Това значи ли, че все пак трябва да изравнява осигуровки и за доходите си от стопанска дейност на физическо лице без регистрация по ТЗ?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване