ДОПК. Приложимост на чл. 19 от ДОПК при скрито разпределение на печалбата със суми, посочени в касата, при наличие на обжалван РА

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.