Промени в ГПК

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на скрито разпределение на печалбата в полза на търговско дружество
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се изяснят особеностите при данъчно третиране по реда на ЗКПО на скрито разпределение на печалбата в полза на търговско дружество.
Документиране на скрито разпределение на печалбата в полза на физически лица
Казус. Сега в края на годината ще обявим скрито разпределение на печалбата в полза на собственика на ЕООД. Как да го документираме за данъчни цели?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант