Промени в ГПК

Новото изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и годишното уравняване на данъка по чл. 49 от ЗДДФЛ
 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
В познатия ред на чл. 49 от ЗДДФЛ, определящ процедурата на преизчисляване на годишния данък е вмъкнато едно ново условие - лицата нямат възможност за ползване на данъчни облекчения чрез работодателя, ако имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
 
По отношение на новото изискване при ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ за липса подлежащи на принудително изпълнение публични задължения в октомврийския брой на списанието е публикуван обстоен коментар. Затова в случая само се акцентира на отделни въпроси, свързани с неясноти именно при годишното преизчисляване на доходите от основния работодател.