ЗДДС. Регистрация по чл. 97а от ЗДДС при и посреднически услуги от страна чуждестранно физическо лице

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.