Новият международен стандарт за приходите МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.