Коментар на промените, въведение със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.