Прехвърляне на дружествени дялове след промените на чл. 129 от ТЗ, влезли в сила през 2017 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.