Счетоводно отчитане на лизингови договори според МСФО 16 Лизинг

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.