ЗСч. Приложимост на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за ДЗЗД

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.