ЗСч. Дата на осчетоводяване на парите, получени при операции с ПОС терминал

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.