ЗКПО. Обхват на понятието „земеделска техника“ за целите на чл. 189б

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.