Електронно трудово досие

Актуално - лични данни


Регламент (ЕС) 2016/679. Задължителни мерки за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679. Въпрос. Има ли задължителни мерки за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“/„GDPR)?
 
 
Отговор: Десислава Кръстева, адвокат,
съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и старши правен експерт във Фондация „Право и интернет“

Регламент (ЕС) 2016/679. Задължение за назначаване на ДЛЗД и уведомление за него в КЗЛД

Регламент (ЕС) 2016/679. Необходимост от сертифициране съгласно GDPR

Регламент (ЕС) 2016/679. Въпрос. Задължително ли е да се сертифицирам, за да съм в съответствие с изискванията на GDPR? А длъжностното лице по защита на данните – трябва ли да притежава сертификат?
 
 
Отговор: Десислава Кръстева, адвокат,
съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и старши правен експерт във Фондация „Право и интернет“