Новият стандарт МСФО 9 Финансови инструменти

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.