Последните промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр. 24 от 2018 г.) и правилника за неговото прилагане (обн. ДВ, бр. 43 от 2018 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.