Съдържание (брой 106/2018)

Четете в броя


Съдържание (брой 106/2018)


Броят в 5 минути

 

Коментари

 

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност  

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии» - Митница Пловдив

 

Актуално

 

Въпроси, свързани с протоколи по чл. 117

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Полезна информация

 

Някои акценти от европейския дневен ред в областта на труда и социалната политика

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Съдебна практика

 

Дело С-481/17 на СЕС относно прилагане на чл. 167 и чл. 189б ЗКПО

 

Казуси

 

Третиране на дейност, възникваща на основание договор за предоставяне на персонал от чуждестранно юридическо лице на българско дружество - КТ, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

Михаил Илиев, Моника Петрова, Людмила Мермерска

 

Третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС на възнаграждение на съдружник, за създаване на авторско произведение

Людмила Мермерска, Моника Петрова

 

Третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на получена проектантска услуга от чуждестранно лице по смисъла на ЗДДФЛ

Ганка Петрова, Людмила Мермерска

 

Третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на доходи за консултантски услуги на чуждестранен гражданин, живущ в България, по договор с дружество извън ЕС

Ганка Петрова, Людмила Мермерска

 

Осигуряване и облагане на доходи на румънски гражданин, съвместяващ работа по ДУК в Румъния и България

Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Срок на заявлението за дерегистрация при ликвидация

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на фактура, издадена швейцарско дружество, за нощувка в хотел в България

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на продажба на нов автомобил от български търговец на автомобили на гражданин от ЕС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране при отказ от придобиване на лизингован автомобил от финансово дружество

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Записи в регистрите при услуга по чл. 21, ал. 2 при получател от ЕС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Рекламна кампания на стоки в страната, възложена от немско юридическо лице

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба на стока, закупена в Испания и изпратена към клиент, без да пристига в страната

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Определяне на облагаем оборот на обменно бюро за целите на ЗДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Нает автомобил от служител, ползван и от него и за лични нужди

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Командироване на работници в Белгия по чл. 121а от КТ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

СИДДО. Формиране на МСД при работа на строителен обект в Белгия

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

КСО. Осигуряване на лице дългосрочно командировано в Македония от български работодател

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване на пенсионер със сключен договор за управление в качеството му на член на съвета на директорите на АД

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Срок на договор по програма „Помощ при пенсиониране“

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Минимално възнаграждение при отпуск за кръводаряване

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП