Процедури по коригиране на подадена данъчна декларация по ЗКПО, ЗМДТ и ЗДДФЛ, предвидени в ДОПК

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.