ЗКПО. Корекция на данъчно задължение при допусната счетоводна грешка, открита след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.