СЕПП и промени в счетоводната политика

Наредба № Н-18/2006 г. ЗДДФЛ. ЗМДТ. Документиране и третиране на доходи от даване на къща под наем от физическо лице
Казус. Физическо лице притежава къща за гости, категоризирана с две звезди и регистрирани четири стаи за нощувки, които отдава под наем, като плащанията се осъществяват в брой. Лицето осъществява дейността си лично и не наема работници, като къщата за гости се обитава от него и семейството му. Настоящият адрес на лицето съвпада с адреса на къщата за гости. Лицето води регистър на реализираните нощувки и съгласно Закона за туризма (ЗТ) заплаща дължимия туристически данък всеки месец според броя на реализираните нощувки.
 
  1. Задължено ли е физическото лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на услуги по отдаване под наем на стаи чрез фискално устройство или трябва да издава документ по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?
  2. Какво е данъчното третиране на придобитите от това лице доходи?
 
Отговор: Катя Гущерска, Евгения Попова
ЗДДС. Третиране на отдаване на стаи за настаняване през Booking.com

Казус. Физическо лице разполага с къща на морето. Категоризацията й е стаи за настаняване три звезди. Лицето живее в друг град. Сключен е договор с Booking.com. Във фактурата за комисионна от Booking.com е посочено, че  трябва да се подаде протокол и да се плати ДДС в България.

 

  1. Какъв процент ДДС трябва да се плати – 9 процента или 20 процента? Съответно необходима ли е регистрация по чл. 97а от ЗДДС?
  2.  Физическото лице има и фирма, на която е собственик, регистрирана по ЗДДС. Ще се промени ли третирането, ако лицето сключи договор за наем на къщата и чрез фирмата се управлява туристическата дейност?

 

Отговор: Моника Петрова
ЗДДФЛ. Предоставяне на стаи за настаняване чрез платформите Booking и Airbnb
ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице има две къщи за гости в морски курорт, които са категоризирани като стаи за настаняване, едната от които е с категоризация две звезди, а другата с три звезди. Лицето е сключило договор с платформите Booking и Airbnb, чрез които настанява туристи. Лицето не обитава нито една от тези къщи.
 
Какво ще е данъчното третиране на придобитите от физическото лице доходи?
 
 
Отговор: Евгения Попова данъчен експерт