ЗСч. ЗКПО. Прилагане на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч и чл. 92, ал. 4 от ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.