Счетоводни и данъчни аспекти на промяната на счетоводната политика в резултат на МСФО 16 Лизинг

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.