МСФО 16. Данъчна практика ЗДДС и ЗДДФЛ.

Данъчна практика по ЗДДФЛ


Облагаеми доходи и ред на облагане

 
 
Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 01 – м. 10. 2018 г.

Доходи с източник чужбина и с източник България

 
 
Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 01. 2018 – м. 10. 2018 г.

Необлагаеми доходи

 
 
Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 01 – м. 10. 2018 г.

Авансово облагане, документиране, коригираща декларация

 
 
Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 01 – м. 10. 2018 г.

Данъчни облекчения

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 01 – м. 10. 2018 г.

Наследяване на предприятие на ЕТ

 
 
Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 07. 2017 – м. 08. 2018 г.