ЗДДС. Фактуриране на препарати предадени на свързано лица на база договор за консигнация

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.