ЗДДС. Подаване на приложение № 38 към ППЗДДС от лице в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.