Промени в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане за 2019 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.