Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Нови моменти и особености при нейното попълване.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.