БРОЙ 112, Февруари 2019 г.

КСО. КТ. Осигуряване и трудови правоотношения с български работници командировани в Германия за срок, надхвърлящ 2 години

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.