ЗДДФЛ. Третиране на помощи по Програмата за развитие на селските райони към лице, нерегистрирано като земеделски стопанин

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.