ЗСч. Мобилно устройство на финансов лизинг при прилагане на МСФО 16

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.