ЗЗЛД. ППЗАДС. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Полезна информация - ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се систематизират най-често задавани въпроси, свързани с годишното облагане на доходите по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.

Въпроси относно обхвата на необлагаемите доходи и попълване на Приложение № 13

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с обхвата на необлагаемите доходи и попълване на Приложение № 13 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения и Приложение № 10

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е да се разгледат условията за ползване на всяко от данъчнните облекчения, регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическити лица.

Въпроси във връзка с Приложение № 1

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 1 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (ред по ред) с примери

 
 
Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Целта на материала е:  да се опише попълването на част III - „Формиране на облагаемия доход“ от Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за  2018 г. ред по ред.

Въпроси във връзка с Приложение № 3

 
 
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 3 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с Приложение № 4

 
 
Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 4 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с Приложение № 5

 
 
Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 5 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с Приложение № 6

 
 
Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 6 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).

Въпроси във връзка с Приложение № 8

 
 
Доц. д-р. Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001).