ЗЗЛД. ППЗАДС. ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Дискусионно - Наредба № Н-18


Наредба № Н -18. Плащания чрез PayPal и издаване на касов бон

Наредба № Н -18. Въпрос. Имайки предвид публикация от мартенския брой на списанието относно PayPal не ми стана ясно дали при получени плащания чрез PayPal трябва да се издава касов бон или не. Не открих PayPal в списък на посочения в публикацията адрес, а в друг регистър като кредитна институция. Притеснява ме, че прочетох и в отчетите по срещи, които се провеждат между НАП и БСК, че въпросът с PayPal не е решен и до днес.
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Какви са санкциите за неиздаване на касова бележка, включително и при плащане чрез нелицензиран доставчик на платежна услуга или чрез нелицензиран пощенски оператор?

 
 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Целта на материала е да се изяснят санкциите при неиздаване на фискална касова бележка, когато такова задължение е налице.