ЗДДФЛ. КСО. Необложени от застрахователя, изплатени суми по застраховки “Живот“, за които е ползвано данъчно облекчение

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.