Съдържание (брой 116/2019)

Четете в броя
 
Съдържание (брой 116/2019)
 
Коментар – ЗМИП
 
Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Александра Атанасова, адвокат
 
ЗМИП. Вписване в предмета на дейност на счетоводна кантора предоставянето на адрес на управление /кореспонденция
Александра Атанасова, адвокат
 
Коментар – FOREX търговия
 
Отчитане на сделки чрез интернет платформи за търговия с чуждестранна валута (форекс)
доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор
 
Полезна информация за икономическите оператори
 
Последните промени в Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
Мариянка Вълчанова, началник на сектор в Агенция «Митници», сектор «Проверки и ревизии» - Митница Пловдив 
 
Актуално – ГФО
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Дискусионно: Промените в ЗСЧ и публикувани вече ГФО на кредитна институция в ТР
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
 
Актуално – Наредба № Н- 18
 
Третиране съгласно ЗДДС и Наредба № Н-18 на фирма, препродаваща стоки от Aliexpress на български сайтове – OLX и eMAG
Ганка Петрова, Юлия Калчева
 
Наредба № Н-18. Отразяване на продажби, осъществени на места без мобилно покритие и връзка със сървъра на НАП
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. Въпрос. Отчитане на зареждане от бензиноколонка за собствени нужди
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Актуално – Постоянен обект, взаимоотношения „клон в ЕС – българско дружество“
 
„Постоянен обект“ по смисъла на ЗДДС
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Посредническа услуга, извършена от клон в ЕС на българско дружество
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Движение на опаковки между клон в ЕС и българско дружество
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
Дискусионно – Замяна на УПИ срещу апартамент
 
ЗДДФЛ. Учредяване на право на строеж срещу апартаменти и гаражи
Даниела Петкова, данъчен експерт
 
Казуси
 
Отменена от съда заповед за уволнение поради незаконосъобразност
Михаил Илиев, Даниела Петкова, Димитър Бойчев, Александра Атанасова
 
Осигуряване и облагане на гръцки физически лица за услуги, предоставени в Гърция
Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
 
Осигуряване при дейност на гражданин на Израел в България
Димитър Бойчев, Михаил Илиев
 
Въпроси – отговори
 
ЗДДС. Третиране и документиране на доставки на услуги от лице, регистрирано по чл. 97а от ЗДДС
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Санкции при неизпълнено задължение за регистрация по чл. 97а
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Последваща корекция на ползван данъчен кредит по аванс за покупка на МПС
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Изчисляване на коефициент за частичен данъчен кредит и годишна корекция от заложна къща
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗКПО. Прекратяване на неперсонифицирано дружество
Румяна Йорданова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Продажба на земеделска земя
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
КСО. Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски за лице, упражняващо трудова дейност по трудов и граждански договор
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КСО. Осигуряване на собственик на ЕТ, полагащ и личен труд като съдружник в ООД
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004. Пенсия и осигурителен стаж за лице осигурявано в две или повече държави-членки
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
ТЗ. Начисляване на променливо месечно възнаграждение по ДУК
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

Назад към рубриката