Промени в ЗМИП. Постоянен обект.

Коментар - ЗМИП


Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

 
Александра Атанасова, адвокат
 
 
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗИДЗМИП), обнародван в ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. беше направена петата промяна в ЗМИП, обнародван в ДВ, бр. 27 от 2018 г.
 
Целта на материала е да се разгледат направените промени,в сила на 28.05.2019 г.

ЗМИП. Вписване в предмета на дейност на счетоводна кантора предоставянето на адрес на управление/кореспонденция

ЗМИП. Въпрос. Счетоводна кантора наема офис от физически лица – съдружници в същото предприятие. За целите на по-лесна кореспонденция с НАП и други държавни служби, адресът на седалището и на кореспонденцията на фирмите - клиенти на счетоводната кантора е регистриран на адрес, на който се намира горепосоченият офис.
 
  1. Дали в този случай е приложим чл. 4, т. 16 от ЗМИП?
  2. В какъв срок трябва да се впише промяната в предмета на дейност, който чл. 105, ал. 4 от ЗМИП изисква да бъде вписан, когато лице по занятие предоставя някои от услугите по чл. 4, т. 16 от закона?
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат