Промени в ЗМИП. Постоянен обект.

Дискусионно - замяна на УПИ срещу апартаменти


ЗДДФЛ. Учредяване на право на строеж срещу апартаменти и гаражи

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице е закупило през 2005 г. парцел, върху който през 2011 г. е учредило право на строеж.
 
В резултат на замяна на правото на строеж лицето е придобило като обезщетение три апартамента и три гаража. Обектите са въведени в експлоатация с разрешение за ползване преди повече от 5 години.
 
Собственикът е продал три имота - два апартамента и един гараж в една календарна година.
 
Въпроси:
 
  1. Как следва да се обложат получените доходи от продажбата на недвижими имоти - два апартамента и един гараж, получени срещу учредено право на строеж?
  2. Как следва да се третират получените доходите при евентуална продажба на четвърти и следващ имот през същата година?
 
Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт