Промени в ЗМИП. Постоянен обект.

Актуално - Наредба № Н-18


Третиране съгласно ЗДДС и Наредба № Н- 18 на фирма, препродаваща стоки от AliExpress на български сайтове – OLX и eMAG

ЗДДС. Наредба № Н- 18. Казус. Фирма, която няма регистрация по ЗДДС ще закупува стоки от Китай (AliExpress) и ще ги продава в български сайтове - ОLX и eМAG.

Въпроси:
  1. Има ли фирмата задължение да се регистрира по ЗДДС, преди да започне да упражнява дейността? Има ли задължение за задължителна регистрация?
  2. Данъчното събитие възниква ли на датата, на която доставчикът получи плащането?
  3. За определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока по електронен път се прилага общото правило на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, като това ще бъде мястото, където стоката се намира към момента на изпращане - България?
  4. Следва ли да се подават приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 от Наредбата?
 
Отговор: Ганка Петрова, Юлия Калчева

Наредба № Н-18. Отразяване на продажби, осъществени на места без мобилно покритие и връзка със сървъра на НАП

Наредба № Н-18. Въпрос. Фирма извършва търговска дейност с инвентар за животновъдството. Използва СУПТО и касов апарат за плащанията в брой. Често участва в търговски изложения в страната, на които осъществява и продажби. Някои от изложенията са организирани на открито на палатки - липсва обхват за мобилни телефони и интернет. До сега в тези случаи фирмата е използвала мобилен касов апарат и кочан с фактури за документиране на търговските операции.
 
Въпросът е при условията на промените в Наредба Н-18, как трябва да организира издаването на фактури и касов бон при продажби в брой на тези участия на местата, в които няма възможност за ситуиране на компютър, принтер и осъществяване на връзка със сървъра.
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Въпрос. Отчитане на зареждане от бензиноколонка за собствени нужди

Наредба № Н-18. Въпрос. ЕТ, упражняващ земеделска дейност, е в процес на изграждане на бензиноколонка за зареждане за собствени нужди относно предмета на дейност.
 
Какъв е разрешителният решим и към кой момент следва да се декларира и изобщо нужно ли е деклариране като наличен съд/съоръжение за съхранение на гориво и ако отговорът е "Да“, каква е процедурата? 
 
 
Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант