Разширяване на обхвата на понятието „трудово правоотношение” за целите на ЗДДФЛ и кореспонденцията му с разпоредбите на ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.