БРОЙ 119, Септември 2019 г.

ЗКПО. ЗСЧ. ЗЗД. Счетоводно и данъчно третиране по реда на ЗКПО при трансформиране на задължение във фонд „Резервен“

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.