Наредба № Н-18. Данъчна и съдебна практика - ЗДДС и ЗКПО.

Дискусионно - ЗДДС, мита и трансферно ценообразуване


ЗДДС. Корекция на цени в съответствие с изисквания за трансферно ценообразуване

ЗДДС. Въпрос. Фирмата ни се занимава с производство на стоки за бита и е част от международна група с контролираща компания, регистрирана в Австрия. Компанията - майка е и основен наш клиент, като продажбите към нея са в две различни страни – Австрия и Румъния, съответно за целите на ДДС са отразени вътреобщностни доставки към австрийски и румънски ДДС номер на същата компания.

 

Въз основа на прието от групата споразумение Global intercompany transfer price adjustments agreement, през м. август 2019 сме издали фактура на нашата компания-майка, за корекция на цените на продадените към нея стоки (ВОД) в посока увеличение през периода 01.01.2019 г. до 30. 06. 2019 г. Фактурата е за корекция на цените на стоки обект на ВОД и съответно е начислен ДДС 0% на основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДС.

 

  1. Трябва ли и по какъв начин да се отрази тази фактура за целите на Интрастат?
  2. Трябва ли да направим корекции на стойността на изпращанията по всички подадени декларации за изпращания за периода от януари до юни?
  3. В случай, че продажбите са към два различни VAT номера и съответно изпращанията на стоката са в различни страни, трябва ли да издадем две отделни фактури за корекция на цените на стоките на двата VAT номера?
  4. Може ли за целите на ДДС, това да бъде считано за услуга, а не за ВОД, и съответно да не се правят корекции в Интрастат?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

Решение на СЕС относно корекция на митническа стойност съобразно изисквания за трансферно ценообразуване

Представяме Решение на СЕС относно преюдициално запитване във връзка със спор относно възможност за корекция на декларираната  митническа стойност при внос и платените мита след извършена корекция съобразно изисквания в рамките на групата за целите на трансферното ценообразуване.