ЗДДФЛ. Деклариране на непарични доходи на физически лица от учредяване на право на строеж по чл. 73, ал. 1

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.