ЗДДФЛ. Продажба на дялове при отделяне на дружество по реда чл. 262в от ТЗ и чл. 129 ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.