Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ДОПК, ЗЗЛД

Полезна информация


Накратко за промените в Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия

 

 

Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

 

 

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. бе публикуван Закон за измененията и допълненията на Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия (ЗИД ЗТТИСИ), чрез които се привежда националното законодателство в съответствие правото на Европейския съюз, в сила от 22.10.2019 г. (с изключение на отделни разпоредби).

 

В тази връзка е представена кратка информация за направените промени, важна за:

 

- производителите и вносителите на нови и/или изменени цигари, пури, пурети, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лула, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане, тютюн за орална употреба и тютюн за водна лула,
- производителите и вносителите на електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене,
- производителите, вносителите или лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия