Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

Облагаеми доходи, подлежащи на деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 09.2018 – м. 10.2019 г.


 

Доходи с източник чужбина и с източник България

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 09. 2018 – м. 10.2019 г. 

Авансово облагане по чл. 42, 43 и 44 и облагане с окончателни данъци по чл. 38 от ЗДДФЛ

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 09.2018 – м. 10.2019 г.

Необлагаеми доходи

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 01. – м. 10. 2019 г.

 


 

Данъчни облекчения

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 12. 2018 – м. 10. 2019 г.      

 

 

Наследяване на предприятие на ЕТ и ЗП, прилагащ чл. 29а от ЗДДФЛ

Представен е обзор на разяснения на НАП, публикувани в Система „Въпроси и отговори“ на сайта на НАП за периода м. 11. 2018 – м. 10. 2019 г.