Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

ЗДДС. ЗКПО. Превоз на част от работниците от местоживеенето им месторабота в друго населено място с фирмен бус

Казус. Дружество извършва превоз на част от работниците от местоживеенето им до фабрика, която се намира в друго населено място с фирмен бус с места за сядане 8+1. Микробусът домува в населеното място, където живеят работниците. Има междуградска автобусна линия по съответния маршрут.

 

 1. Какво ще бъде данъчно третиране на разходи за гориво и др. консумативи за превоза от гледна точна на ЗДДС и ЗКПО?
 2. Как ще се третира данъчен кредит, ползван при закупуване на автомобила, както и данъчни амортизационни отчисления от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО?

 

Отговор: Даниела Даракчиева Румяна Йорданова

ЗДДС. ЗКПО. КСО. Изграждане на фитнес център за нуждите на служителите

Казус. Нашето дружество има три офиса в страната – в три града. Дружеството предоставя на всички служители Мултиспорт карти, с които те ползват безплатно услуги на различни спортни центрове. Картите не покриват индивидуални часове с инструктор. Тези разходи ги третираме като социални.

 

Дружеството възнамерява да оборудва фитнес център, който ще се ползва безплатно от служителите в С. - офис и ще е на тяхно разположение целодневно. Освен фитнес зала ще има и зали за групови занимания по йога, пилатес и други подобни. Срещу ползването на услугите на фитнес центъра на служителите в С. - офис ще бъде спряно правото да ползват Мултиспорт карти.

 

 1. Може ли за фитнес оборудването както и за всички разходи по привеждането на помещенията за ползване да се ползва данъчен кредит?
 2. Може ли да продължим да признаваме Мултиспорт картите предоставяни на служителите в другите офиси като социален разход и да ги отчитаме както до сега?
 3. Може ли разходите за този фитнес/спортен център да се отчитат като социални разходи? Какво точно ще включват тези разходи – заплати на инструктори, консумативи, наеми и др. свързани с поддръжката на центъра? Как да ги разпределим между служителите при положение, че не всички ще ползват услугите на спортния център или не всички ще го използват с една и съща регулярност?
 4. Може ли да се приложи чл. 1а, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски и върху тези разходи да не се начисляват осигуровки, а само да се обложат с данък?
 5. Как биха се третирали разходите за този фитнес/спортен център, ако услугите се предлагат и на лица извън дружеството срещу заплащане? Какъв ще отговорът на въпросите по-горе в такава ситуация?

 

Отговор: Даниела Даракчиева Румяна Йорданова, Димитър Бойчев

КТ. ЗКПО. Организиране на безплатни курсове по английски език за персонала

Казус. Софтуерна фирма решава да предостави безплатно на своите служители курсове по английски език. Причината е породена от обстоятелството, че се работи с много чуждестранни партньори и английският език е необходим, тъй като всички участват в писане на кореспонденция на английски. Курсове са достъпни за всеки, който желае да подобри нивото си на знание на английски език, но една част от персонала идва с необходимото за работата нива по английски и не проявява интерес към тези курсове. Затова за курса са проявили желание за участие 50 на сто от персонала. Така или иначе тези курсове са достъпни за всички

 

Тези разходи социални ли са - какво е тяхното облагане по реда на ЗКПО и с какви доказателства трябва да разполага фирмата, за да няма данъчни проблеми?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, Людмила Мермерска

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС

Казус. Българска ИТ компания ще има договор с английска компания за извършване на услуга. Работата ще се извършва от разстояние (България) и на място (Лондон). Заплащането е на час и бихме желали да сключим граждански договор с българин, който живее и във Великобритания. Лицето има друг трудов договор с българска компания и е осигурено по него в България. Съпругата и детето му живеят в Англия, като лицето има жилище на негово име в Англия.

Лицето не плаща осигуровки, но плаща данък в Англия. В момента не получава заплата там, доколкото е получил авансова плащане миналата година.

 

Въпросите са:

 

 1. Приложимо ли е  българското законодателство по отношение на осигуровки и данъци?
 2. Може ли лицето да се командриова по граждански договор в Англия и при какви условия?
 3. Необходимо ли е издаване на формуляр А1 за определяне на приложимото законодателство?
 4. Какви други специфични условия следва да бъдат спазени от възложителя?

 

Отговор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

ЗДДС. Наредба Н-18. Предоставяне на туристическа услуга чрез платформа

Казус. Дружество, регистрирано по ЗДДС, се лицензира като туроператор и ще предоставя обща туристическа услуга, за която прилага глава шестнадесета от ЗДДС и начислява ДДС на маржа.

 

Плащанията от своите клиенти дружестото получава чрез системите на PayPal и Transferwise. Използва платформа тип “електронен магазин“ за избор на определени туристически услуги. Поради часовите разлики, плащанията от клиентите се извършват през цялото денонощие. На определен период от време тези средства автоматично се прехвърлят от двете платежни системи по сметка на дружеството в българска банка.

 

Въпросите са:

 

 1. Дружеството следва ли да издава протокол и да си самоначислява ДДС на основание чл. 82 от ЗДДС, при получаване на фактури от друг туроператори, съответно от ЕС и от трети страни и които фактури се включват при определяне на данъчната основа на маржа?
 2.  Как следва тези фактури да се отразят в дневниците по ДДС?
 3. Евентуално получени комисиони услуги от туристически агенти следва ли да участват при определяне на маржа?
 4. Задължено ли е дружеството да има касов апарат и да издава фискален бон за всяка постъпила сума в платформите на PayPal и Transferwise?
 5. Как това може да се случи на практика?

 

Отговор: Ганка Петрова, Юлия Калчева