Прилагане на МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти по примера на често срещани казуси от практиката

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.