Новите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при хибридни несъответствия

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.