По въпроса за срока на лизинговия договор в МСФО 16

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.