Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 06.02.2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно задължителния автоматичен обмен на информация в трансгранични данъчни схеми.

 

Числови примери относно попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Справката по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ – задължени лица, посочвани доходи.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2019 г. на самоосигуряващите се лица.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката