Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.